Pašteta sa šunkom - Dnevnik ishrane - Tablica kalorija