Pileca dzigerica, sveza - Dnevnik ishrane - Tablica kalorija